2018-05-31

Nya utbildningskrav för revisorer

I dag har regeringen beslutat om ändringar i revisorsförordningens utbildningskrav för blivande revisorer. De nya reglerna börjar gälla från 1 juli 2018.

– Den nya utbildningsreformen är ett mycket viktigt steg mot framtidens revision, säger Per Johansson, chef för Revisorsinspektionen (RI).

Bakgrunden till ändringarna i utbildningskraven är att spelplanen för revisorerna har förändrats de senaste åren. Globalisering, nya internationella regelverk för redovisning och revision i kombination med teknisk utveckling gör det nödvändigt att se över utbildningskraven.

RI har samtidigt fattat beslut om nya föreskrifter om revisorsexamen som kompletterar förordningens krav. Dessa kommer inom kort att publiceras på RI:s webbplats.

De nya reglerna består av tre delar:

  • Ändringar i revisorsförordningen.
  • Nya föreskrifter om revisorsexamen
  • Vägledning för prövning av utbildningsplaner

”De nya reglerna ger en tydligare beskrivning av utbildningsinnehållet och möjliggör alternativa utbildningsvägar för blivande revisorer. Ändringarna är ägnade att bredda kompetensbasen samt höja både attraktiviteten för revisorsyrket och utbildningens kvalitet” skriver RI på sin hemsida.

Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare:

– De nya utbildningsreglerna är mycket efterlängtade. Branschen kan nu rekrytera bredare, och det är nödvändigt för att revisionstjänsten ska kunna utvecklas i takt med nya förväntningar på innehåll och kvalitet.

FAR kommer, i samarbete med universitet och högskolor, att utarbeta lärandemål för samtliga ämnesområden som ingår i den teoretiska utbildningen. Lärandemålen utgår från IAESB:s utbildningsstandarder IES och väntas bli fastställda under slutet av året.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se