2021-10-15
Karin Direkt

Förtroendet för branschen ökar

[KARIN DIREKT] Förtroende är en färskvara och något som måste förtjänas, varje dag, timme och minut, året om. Det som har tagit flera år att bygga upp kan lätt raseras över en natt.

Du har säkert hört det förr. Och kanske låter det lite tjatigt. Men för oss, som verkar i en förtroendebransch, är det något vi hela tiden måste vara medvetna om. Vi får aldrig slå oss till ro och tro att vi kan leva på gamla meriter. Det är här och nu som gäller, som för alla färskvaror.

Därför är det med både stolthet och glädje jag konstaterar att förtroendet för revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare är fortsatt högt bland politiker och företagsledare, enligt den senaste förtroendeundersökningen som Kantar Sifo gjort på uppdrag av FAR.

Det finns mycket spännande att ta del av i undersökningen och jag vill gärna dela med mig av några uppgifter för att ge en mer detaljerad bild. Revisorer åtnjuter ett mycket högt förtroende både hos politiker och företagsledare, och det har legat stabilt kring 90 procent de senaste tre mätningarna (2017, 2019 och 2021). Det är på ungefär samma nivå som förtroendet för läkare och poliser.

Förtroendet för redovisningskonsulter ökar i årets mätning, bland politiker från 68 till 78 procent och bland företagsledare från 77 till 87 procent, jämfört med 2019. Även förtroendet för skatterådgivare ökar i årets undersökning, hos politiker från 47 till 58 procent och hos företagsledare från 49 till 69 procent. Procenten anger andelen av de svarande som har ett ganska stort eller mycket stort förtroende för yrkesrollen.

För mig är detta ett värdefullt kvitto på att vi verkligen gör skillnad! En tydlig bekräftelse på den nytta vi, i våra olika yrkesroller, gör för näringsliv och samhälle. Under pandemin är det nog en hel del som dessutom har uppmärksammat hur vi har klivit fram och på olika sätt hjälpt företagen att ta sig igenom krisen på bästa sätt.

Jag hoppas att ni är lika glada som jag! Tillsammans gör vi en betydande insats för näringsliv och samhälle.

Karin Apelman
generalsekreterare och VD FAR


Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se