2021-03-04
Karin Direkt

Spännande fakta om vår bransch – i FAR:s branschrapport

Den här tiden på året är det högsäsong och bråda dagar för många i branschen. Så även på FAR. Och de senaste veckorna har vi spurtat lite extra för att bli klara med vår första branschrapport – som nu finns att läsa på far.se. Spännande, eller hur!

För visst vill du också veta mer om branschen? Visste du till exempel att revisions- och rådgivningsbranschen omsätter 43 miljarder kronor, vilket motsvarar en procent av Sveriges BNP? Eller att redovisning är det största verksamhetsområdet i branschen, både sett till antal anställda och omsättningsmässigt? En annan sak som sticker ut i branschrapporten är att 97 procent av alla företag som ingår i rapporten omsätter mindre än tio miljoner kronor och har färre än tio anställda. Dessa företag står totalt för 36 procent av omsättningen i branschen och har 46 procent av antal anställda. De åtta största företagen, Big 8, står för runt 42 procent av branschens totala omsättning.

Att arbeta med branschrapporten har varit väldigt inspirerande och vi som har varit med i processen har lärt oss en hel del nytt om branschen.

Varifrån har vi då fått alla uppgifter till rapporten? En del data har Bisnode hjälpt oss med, men vi har även tagit fram och sammanställt en hel del själva. Det har blivit ett antal timmar med excel-övningar, korrekturläsning och sifferkoll under resans gång och vi är många som har varit delaktiga i arbetet på olika sätt.

Varför har vi då lagt så mycket tid och energi på att ta fram en branschrapport? Det beror på att vi vill sprida kännedom om branschen. Vi på FAR får ofta frågor från journalister, studenter och forskare om hur branschen ”ser ut”. Det kan handla om hur många företag den omfattar, hur många anställda eller hur stor omsättningen är i olika verksamhetsområden inom branschen. Många gånger har vi inte haft några bra svar att ge, på grund av att vi inte har haft någon strukturerad sammanställning av den här typen av uppgifter tidigare.

Syftet med rapporten är helt enkelt att öka kunskapen om branschen och dess yrkesroller och därmed också visa på den nytta vi gör för näringsliv och samhälle.

 

Karin Apelman, generalsekreterare och VD
Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se