2020-09-30
Karin Direkt

Välkommen Åsa Lundvall som ny ordförande i FAR!

[KARIN DIREKT] Vi har nu kommit en bit in på hösten och här på FAR är det full fart! För trots att vi befinner oss mitt i en pandemi så pågår livet och vardagen där ute. Vår utbildningsverksamhet går bra, lite över förväntan trots coronakrisen, och vårt expertnätverk FAR-aktiva arbetar vidare med viktiga branschfrågor. Det är också glädjande att intresset för att bli Auktoriserad Skatterådgivare FAR är fortsatt stort. Nyligen auktoriserades tio skatterådgivare och fler auktorisationstillfällen är inplanerade. För att nämna några av alla aktiviteter som pågår.

I samband med FAR:s årsstämma 17 september valdes Åsa Lundvall, EY, till ny ordförande i FAR. Den omorganisation som arbetades fram under Johan Rippes ordförandeskap och som resulterade i expertnätverket FAR-aktiva är en genomtänkt och bra grund att arbeta vidare från. Vi har nu ett mer sammanhållet FAR, där kompetens och engagemang tas tillvara på ett strukturerat sätt så att vi som bransch har större möjligheter att göra nytta för näringsliv och samhälle. Och vi kommer att arbeta för att ännu fler medlemmar ska engagera sig i FAR.

En fråga som Åsa brinner för är att locka unga talanger till branschen. Och vi är verkligen en framtidsbransch med stora möjligheter att utvecklas och bidra till samhällsnytta. För vilken annan bransch kan på samma självklara sätt som vi påverka utvecklingen mot ett hållbart näringsliv och samhälle? Men vi måste bli bättre på att berätta det.

När Åsa valdes till ny ordförande sa hon också att hon kommer att arbeta för att vässa FAR:s medlemserbjudande ytterligare för samtliga medlemskategorier. Hon uttryckte sig så här: Oavsett yrkesroll, byråstorlek eller var i landet du är verksam ska du känna dig hemma i FAR. Jag håller med Åsa till hundra procent!

Andra frågor som ligger Åsa varmt om hjärtat är förenkling och självreglering, kvalitet i våra tjänster och förtroende för branschen. Hon betonar också vikten av det internationella arbetet. Många viktiga beslut som rör vår bransch fattas på det internationella planet och därför är det viktigt att vi fortsätter engagera oss i olika internationella forum för att bidra till en hållbar samhällsutveckling både globalt och lokalt, med ändamålsenliga regelverk och standarder.

17-18 november är det dags för strategimöte med FAR:s styrelse. Då tar vi fram riktlinjerna för satsningar och prioriteringar den kommande tiden. Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med dig Åsa – välkommen som ordförande i FAR!

Karin Apelman
Generalsekreterare och VD

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se