2020-03-18
Karin Direkt

Tillsammans gör vi skillnad även i kristid

[KARIN DIREKT] Vi befinner oss i en svår tid som präglas av oro och osäkerhet. Mina tankar går i första hand till alla de som har smittats av coronaviruset eller har anhöriga som har smittats, och som nu oroar sig över hur det ska gå. Jag tänker också på alla de som tillhör en riskgrupp och kanske inte vågar gå ut överhuvudtaget eller ens träffa den närmaste familjen.

Men vi är alla drabbade, på olika sätt. Många kan eller får inte gå till jobbet, skolor stängs, resor ställs in och besparingar går upp i rök när börserna rasar. För den som driver eget företag kan effekterna bli förödande och hela livsprojekt riskerar att raseras. För trots regeringens stödåtgärder så vet vi att det inte finns någon möjlighet att rädda alla företag och alla jobb.

Ännu ser vi ingen avmattning i virusets spridning och det kommer att bli varsel och uppsägningar. En del företag kommer att få problem med likviditeten och gå i konkurs. Resebranschen är kanske mest drabbad, men jag hör dagligen om aktiviteter och evenemang som ställs in. Och på väg till och från jobbet ser jag tomma restauranger och kaféer.

I detta svåra läge är det viktigt att vi hjälps åt och gör allt vi kan för att mildra effekterna av coronavirusets framfart. Som bransch har vi i våra yrkesroller stora möjligheter att hjälpa företagen och därmed göra en viktig insats för hela samhället, både i det akuta krisläget och i ett längre perspektiv. För varje företag som räddas så räddas också många jobb. Och jobb ger lön, som ger individen köpkraft och skatteintäkter till staten. Allt det där känner ni så klart till, men ibland är det bra att påminna sig själv om hur det fungerar. Lite som en sporre när det känns tungt. För även i kristider är det nödvändigt att blicka framåt och försöka tänka positivt, att övertyga sig själv om att det är möjligt att göra skillnad. Och ju fler företag vi kan hjälpa, desto snabbare kommer näringslivet på fötter igen när pandemin är över.

Vi kan bland annat hjälpa våra kunder att se över intäkter och kostnader. Vissa intäkter är kanske säkrare än andra i dessa oroliga tider? Likviditeten är alltid en nyckelfråga i ett företag, och här kanske vi kan hitta lösningar för att dra ner på utgifterna och på så sätt förbättra likviditeten. Vi kan också hjälpa företagen att ta del av de stödåtgärder som finns, genom att informera och förklara vad som krävs för att exempelvis få anstånd med skatteinbetalningen. Och självklart ska vi uppmuntra till fortsatt kreativt tänkande för att hitta nya affärsmöjligheter.

Jag minns tidigare turbulenta perioder i svensk ekonomi, som finanskrisen 2008 och bank-, finans-, och fastighetskrisen i början av 1990-talet. Precis som då kommer nu stödpaket från olika håll. Några har prövats tidigare medan andra är nya. Nu måste vi göra allt vi kan för att hjulen ska fortsätta rulla och motverka det negativa utfallet.

På far.se rapporterar vi löpande om coronavirusets utbredning och om de åtgärder som vidtas. Här finns konkreta frågor och svar, men även artiklar om hur branschen hanterar frågor som uppstår med anledning av viruset. Är det någon fråga du tycker att vi ska ta upp får du gärna höra av dig till mig.

Karin Apelman

Karin Apelman. Foto: Lieselotte van der Meijs

 

Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR
Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se