2020-03-05
Karin Direkt

Jämställdhet = affärsmässighet

[KARIN DIREKT] Det är snart 8 mars och jag konstaterar att de största byråerna i branschen för första gången är jämställda på VD-nivå, med fyra kvinnliga VD:ar och fyra manliga VD:ar. Hur många andra jämförbara branscher matchar det?

När jag tar del av vår medlemstidning Balans jämställdhetsundersökning 2020 noterar jag också att invalen av nya delägare i de största byråerna det senaste året endast är tre procentenheter från det vedertagna spannet för vad som anses vara jämställt, det vill säga 40–60 procent. Det är bra! Och ett steg i rätt riktning.

Men fortfarande är det ett faktum att delägarkollektivet har en bra bit kvar innan det kan anses vara jämställt. Endast en av fyra delägare är kvinna. Vad beror det på? Kvinnorna tar allt oftare plats som ledare och andelen kvinnliga chefer på byråerna är nu femtio procent. Så vad är det som gör att utvecklingen inte avspeglas på delägarnivå?

Jag har inte svaret. Men en sak vet jag, och det är att vår bransch riskerar att förlora talanger. För någonstans tar ju kvinnorna vägen. Mina tankar går till intervjun i Balans nr 2 med Martina Ronquist på Grant Thornton i Visby, som höll på att lämna branschen för att hon tvivlade på om det var värt all ansträngning. När hon tog upp det med sin chef (numera Grant Thorntons VD) blev hon lyssnad på och erbjuden en utmaning – som gruppchef för revision. I dag är Martina delägare i byrån. Att fortsätta dialogen är viktigt, liksom utmaningar och förebilder. Helt enkelt ett gott ledarskap.

Det är bra att Balans belyser jämställdheten i branschen. För med ett tydligt faktaunderlag går det att se mönster och följa utvecklingen över tid – och utifrån det försöka hitta lösningar.

Det verkar som att jämställdhetsundersökningen fungerar lite som en blåslampa i jämställdhetsfrågan. Jag vet ju att många byråer följer den årliga sammanställningen av jämställdheten i branschen med stort intresse. För självklart är det spännande att se hur den egna byrån står sig i förhållande till konkurrenterna. Och det bästa av allt, det är en tävling där alla är vinnare. Det handlar ju i grunden om affärsmässighet – att ta tillvara alla kompetenta medarbetare!

 

Karin Apelman

Karin Apelman. Foto: Lieselotte van der Meijs

 

Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR
Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se