2020-12-18
Karin Direkt

Med gemensamma krafter har vi gjort stor skillnad!

[KARIN DIREKT] Ett annorlunda år går mot sitt slut. Och jul- och nyårshelgerna lär knappast heller bli som vi är vana vid. Coronapandemin har påverkat våra liv på ett sätt som ingen hade kunnat föreställa sig och även om vaccin är på gång så lär vi alla vara påverkade av pandemin även under kommande år.

När jag blickar tillbaka på året som har gått så finns det trots allt flera ljusglimtar. På FAR bestämde vi oss tidigt för att inte ställa in utan ställa om. Och tack vare att vi redan tidigare hade satsat på digitala lösningar i vår utbildningsverksamhet hade vi ett bra utgångsläge, även när det gällde andra delar av verksamheten. Bland annat genomförde vi FAR:s stämma med efterföljande seminarier och utdelning av CH Witts pris och Årets framtidsbyrå helt digitalt – med den stora fördelen att även de som inte befann sig i Stockholm kunde delta.

Jag är också väldigt glad över den insats vi på FAR har gjort för att skapa klarhet kring de stödåtgärder som har införts med anledning av pandemin. Vi har bland annat haft en löpande dialog med Tillväxtverket och Skatteverket för att räta ut en del frågetecken men även för att framföra hur vi ser på såväl åtgärdernas utformning som tillämpningen. I detta arbete har både anställda på FAR och FAR-medlemmar engagerat sig. Stort tack för det!

Lanseringen av expertnätverket FAR-aktiva i våras är en viktig milstolpe i FAR:s historia. I de olika grupperna samlar vi Sveriges främsta experter inom områden som redovisning, revision och skatt. Syftet är att ta tillvara all denna kunskap och kompetens på ett effektivt sätt, till nytta för branschen och näringsliv och samhälle. Jag ser fram emot en fortsatt intensiv verksamhet nästa år!

Men det är ändå en sak som sticker ut lite särskilt under det gångna året. När jag 19 november nåddes av beskedet att höstens revisorsprov skulle ställas in på grund av pandemin gick mina tankar direkt till alla som hade förberett sig för att skriva provet och som nu skulle få vänta ända till maj 2021. Vilken besvikelse! Och jag kunde inte släppa tanken att det kanske skulle gå att hitta en lösning. Redan samma dag kontaktade jag Revisorsinspektionen och efter ett antal möten och olika förslag lyckades vi till slut få till en process för att provet skulle kunna genomföras i början av januari. Då kändes det som att hjärtat tog ett glädjeskutt. Med gemensamma krafter har vi verkligen lyckats göra skillnad – för de som ska skriva provet, för deras arbetsgivare och för hela det svenska näringslivet och även samhället i stort som behöver fler auktoriserade revisorer.

Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Karin Apelman,
generalsekreterare och VD

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se