2021-02-01
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Visa att du är Auktoriserad Skatterådgivare FAR

Intresset för att bli Auktoriserad Skatterådgivare FAR ökar! Under 2020 ökade antalet skattemedlemmar i FAR med drygt tio procent och skatt är den medlemsgrupp inom FAR som växer allra snabbast just nu. Kul! Värdefullt!

Medlemmar som vill använda FAR:s logga i sin marknadsföring och i kontaktuppgifter, exempel på hemsidor och i mejlsignaturer kan gå in på far.se och hämta loggan. Där finns ett ”paket” för FAR-medlemmar som vill profilera sitt medlemskap i sin egen kommunikation. Titeln är varumärkesskyddad, utan krav på ett specifikt typsnitt. Jag tycker att det är en snygg kombination med titel och logga i färg!

Förklaringen till det nu snabbt ökade intresset för auktorisationen tror jag är flera:

  • Titeln står för kvalitet. Förutom högskoleexamen i juridik eller ekonomi ställs krav på löpande årlig vidareutbildning. För att få göra det tuffa inträdesprovet måste man ha gått en heldagskurs i casebaserad etik.
  • Kunden/klienten vet att medlemmen följer höga svenska och internationella krav inom etik i sin rådgivning. Därtill har FAR löpande kvalitetskontroller av sina medlemmar.
  • Sammanfattningsvis; bara kvalitet, inga genvägar.
Medlem i FAR

Taxonomin och ökade krav i offentliga upphandlingar kommer att påskynda denna utveckling. Detsamma gäller eran post covid-19. Likaså skapar nya affärsmodeller och handelsmönster ökad efterfrågan på kvalificerade skatteråd. Under 2020 har många av FAR:s medlemmar haft mer att göra än någonsin!

Vad ser vi om vi fortsätter att blicka framåt? Sannolikt kommer politiskt skattefokus att vara på ekonomisk tillväxt. Finanspolitiken ökar i betydelse i förhållande till penningpolitiken. Grön och hållbar tillväxt är nu på allas läppar i alla världsdelar. Det slår två flugor i en smäll: det bidrar till att vi når våra klimatmål och till ambitionen att få ner/tillbaka den relativa nivån på statsskulden i förhållande till landets BNP. Med högre tillväxt minskar trycket på höjda skatter, något som kan ha motsatt ekonomisk effekt eftersom skatter som tas ut på en arbetsinkomst eller avkastningen på en investering typiskt sett anses minska viljan att arbete eller investera, vilket i så fall minskar den ekonomiska tillväxten.

Högre tillväxt kommer sannolikt att kräva lägre skatter på produktion och innovation. Vi har en ökad internationell skattekonkurrens att se fram mot genom olika incitament. Staters motkrav blir givetvis att företag betalar rätt skatt.

Tala om att du är Auktoriserad Skatterådgivare FAR! Marknaden är din! Använd loggan!

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

 

Ladda ner märkningen Medlem i FAR

Börja med att logga in som FAR-medlem för att få åtkomst till materialet. Välj sedan den märkning du vill ladda ner.

Visa att du är FAR-medlem

Vill du prenumerera på nya inlägg?