2021-04-01
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Skatteverket vill se ny skattereform

Nu har även Skatteverket lämnat sitt bidrag till debatten om en ny skattereform. Lite sent kan tyckas, men ändå intressant! Verket har givetvis gjort det utifrån sitt perspektiv som tillämpande myndighet och ansvarig för uppbörden. En av punkterna i januariöverenskommelsen är ju att en ny skattereform ska införas under mandatperioden. Att så kommer att ske tror ingen längre. Men frågan kommer att vara lika aktuell efter nästa val. Oavsett regering.

FAR:s medlemmar är de som arbetar mest med våra skatteregler. Vad Skatteverket tycker och vill se är därför viktigt. Liksom verket kan vi bidra med praktiska erfarenheter när arbetet väl påbörjas i någon form. Detta som kontrast till politiken.

Rapporten Skatteverkets bidrag till en framtida skattereform är bra och talande, om än mest mellan raderna och i diagrammen. Den är utåtblickande, torr, saklig och med tillämparens diskreta integritet. Traditionen från tidigare generaldirektören Ingemar Hanssons arbete med att löpande bidra till en utveckling av skattesystemet fortskrider.

Vad innehåller då rapporten? Hur skulle skatterna se ut om Skatteverket fick bestämma? Om ett gammalt mantra för verket är förenkling så byggs detta nu på med det nya - digitalisering. Det innebär att regler ska kunna hanteras rakt igenom maskinellt av datorer genom AI, artificiell intelligens.

Rapporten går med dessa delvis nya utgångspunkter igenom dagens inkomstslag, personer och beskattningsområden. I beskattningen av arbetsinkomster föreslås inga större förändringar. Se över reseavdragen, bilförmånsbeskattningen och använd fler schabloner vid beskattning av förmåner är de största förändringarna som föreslås. Från politik håller man sig borta, men gör samtidigt intressanta internationella jämförelser. Det är där man visar vad man tycker är i grunden hållbart.

Inom kapital nämner rapporten att det ”existerar en målkonflikt mellan en gynnsam beskattning av fåmansbolag och ökad inkomstomvandling”. Vad som menas med det senare antas givet. Frågan är bekant i debatten, även om ingen ännu pekat på vari inkomstomvandlingen består och hur sådan skadar ekonomin. Vad avser bolag pekar verket på att intäkterna ökat samtidigt som bolagsskattesatsen sjunkit. Intressant! I övrigt vill man förenkla beskattning av privata fastigheter, näringsfastigheter och värdepapper liksom anpassa reglerna till den nya delningsekonomin. Även det är intressant!

Naturligt nog finns de flesta förslagen inom moms, miljö och punktskatter där syftena inte bara är att finansiera den gemensamma välfärden, utan även att vara styrande i beteende. Det gör inte livet enklare för verket! Rapporten talar om ”kundernas miljö”. Stämmer det även att kunden alltid har rätt? Tyvärr är frågan närmast retorisk.

Sammantaget är intrycket att Skatteverket anser att en reform behövs för att ta hänsyn till det samhälle vi lever i nu. Kanske är en platt inkomstskattemodell med lika och proportionell skatt på arbete och kapital det som verket i grunden vill se?

Många av förslagen i rapporten kan genomföras utan att en hel reform sjösätts. Ingemar Hansson hade säkert tagit rapporten vidare till finansdepartementet. Frågan är vad nuvarande generaldirektör Katrin Westling Palm gör? Å andra sidan har departementet redan noterat den. Liksom att det kan ha haft ett finger med i spelet.

Svaret ges, om inte tidigare, så efter nästa riksdagsval.

Hans Peter Larsson
Auktoriserad Skatterådgivare FAR

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han skriver regelbundet om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?