2020-10-30
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Poler i skattedebatten post corona

Vilka skatteregler kommer rådgivare, företag och ägare att möta om något år? Ja, säg det …

Två nationella förslag kommer att utgöra poler i den svenska skattepolitiken under kommande år när förändringar nu diskuteras i anslutning till utfästelsen om en ny skattereform. Nu tror jag inte på någon hel reform i ett steg, men väl att ändringar sker inom många områden.

Den ena polen är LO och tankesmedjan Tidens förslag till en framtida skattereform, som nyligen presenterades. LO-ekonomerna har alltid ansetts tunga inom ekonomisk politik. Därtill syresätter deras förlag ofta uppfattningar på politikens vänstra planhalva. Den andra polen kommer att bli Klas Eklunds ESO-rapport om hur en ny övergripande skattereform kan se ut. Det förslaget presenteras 6 november.

Det är inte säkert att förslagen blir motpoler. Det kan finnas inslag som förenar. Därtill finns fler förslag, om än i dag inte lika tunga. För FAR är tillämpbarhet av regler alltid viktigast. Generellt måste de även vara konkurrenskraftiga för svenska företag och ägare.

Hur ser då LO:s förslag ut? Till Klas Eklunds rapport återkommer jag i en senare blogg.

I korthet vill LO förenkla och höja skatter. Klyftor ska minskas ovanifrån. Inkomstfördelningen ska bli mer ”jämställd”. Här är några av de bärande inslagen ur ett rådgivarperspektiv, som huvudpunkter utan detaljer:

Arbete

 • Inför en ny ”rättviseskatt” på inkomster över en miljon kronor, en variant på den avskaffade värnskatten.
 • Förenkla genom att ta bort flera avdrag. Bland andra jobbskatteavdraget som ska ersättas med ett nytt grundavdrag på inkomster upp till 640 000 kronor som sedan helt fasas ut vid en miljon kronor.
 • Utjämna kommunalskatten.
 • Slopa rut- och rotavdragen.

Kapitalinkomster

 • Slopa alla särregler för beskattning av kapital.
 • Inför en enhetlig kapitalinkomstskatt på 35 procent. Denna ska även omfatta gränsbeloppet för aktiva ägare till fåmansföretag. Därtill ska gränsbeloppen i sig begränsas och en årsspärr för utdelningsutrymmet införas.
 • Nivån 35 procent ska gälla även för privat pensionssparande och för vinster vid försäljning av privatbostad.
 • Möjligheten att investera genom investeringssparkonto, ISK, ska slopas.
 • Småhus och bostadsrätter ska beskattas genom en ny markskatt, en variant av fastighetsbeskattning. Ska betalas månadsvis.
 • Slopa möjligheten till uppskov med skatten vid försäljning av bostäder.

Skatt på kapitaltillgångar

 • Inför en förmögenhetsskatt på stora hus och stora båtar, en ”lyxbostadsskatt” och en ”lyxbåtskatt”.
 • Inför en ny arvsskatt på 10-20 procent. Skatten kan komma att göras progressiv. Grundavdrag 400 000 kronor. Ska inte omfatta arv mellan makar. Kompletteras med gåvoskatt med ett grundavdrag på 50 000 kronor under en treårsperiod. Tillsammans skulle skatterna inbringa 19-24 miljarder kronor enligt LO:s beräkningar. Den beskattning av arv och gåvor som slopades 2004 inbringade drygt två miljarder kronor.

LO vill även utreda ett slopande av uppdelningen mellan inkomst av tjänst och kapital i olika inkomstslag som infördes i 1990-års skattereform. Bolagsskatt, moms och en rad andra skatter omfattas inte av förslaget.

Jag vill inte kommentera förslagen. Bloggen skulle då lätt bli politisk. Var och en får bedöma förslagen utifrån sina erfarenheter och kunskaper. Läs gärna rapporten! Förslagen kommer att påverka företag, ägare och anställda. Därför är den viktig även för rådgivare.

Utmaningen i denna omställningens tid är att kunna läsa kartan och välja väg. Nästa blogg handlar om Klas Eklunds rapport.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

 

Vill du prenumerera på nya inlägg?