2020-11-06
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Klas Eklund visar vägen

Att reformera hela det svenska skattesystemet är lätt att vilja och säga, men svårare att göra. Därför fick den brett respekterade ekonomen Klas Eklund utgöra murbräcka och uppdraget att bryta isen i den punkt i januariöverenskommelsen som säger att en ny skattereform ska införas under mandatperioden. Han tog på sig uppgiften att utan direktiv presentera ett förslag som ska kunna bli utgångspunkten till en diskussion om hur skattesystemet som helhet bör se ut och hur det kan reformeras. Spännande!

I dag presenterade Klas Eklund sitt förslag. Till stöd har han haft nio mycket erfarna personer inom skatt. Övergripande för Eklund är att Sverige behöver ett skattesystem som ger en starkare ekonomi på sikt genom att stimulera arbete, studier och teknisk utveckling. Då räcker det inte att bara skruva lite grand. Skatterna hänger ihop. De tunga pjäserna måste ses över samtidigt, menar Klas Eklund.

Förslaget har fem huvudpunkter. Utöver dessa finns givetvis detaljer.

Arbete. Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs till 65 000 kronor i månaden och skattesatsen däröver sänks rejält. Inkomster upp till 95 000 kronor per år blir skattefria.

Kapital. Skatten blir mer enhetlig och nivån sänks till 25 procent. Det innebär att även skatten på gränsbeloppet för fåmansföretagare höjs från 20 procent. Klas Eklund vill i detta sammanhang se även återinförd förmögenhetsskatt och skatt på arv och gåvor, men gränsdragningsproblem och risk för utflyttning gör att han inte lägger några förslag om att återinföra dessa skatter.

Fastigheter och brf. Sänkt skattesats till 0,5 procent utan tak. Här ser Klas Eklund en växling mellan sänkt skatt på arbete och höjd fastighetsskatt framför sig.

Miljöskatter. Dessa ska bli mer effektiva och det ska rensas bland avdragen.

Moms. Denna bör vara enkel och bred. Samma skattesats, 25 procent, tvärs över.

Så vad händer nu? En utredning kanske tillsätts. Då begravs skattefrågorna över valet samtidigt som man arbetar vidare med en reform. Ett annat alternativ är att regeringen och samarbetspartierna återkommer med förslag i valda delar under 2021. Då har man levererat något och kan peka på det inför valet. Detta är sannolikt svårt då Klas Eklund tydligt visar att skatter är kommunicerande kärl. Ett tredje alternativ är att regeringen vilar på hanen något år med hänsyn till corona och den stora statsskuld som uppkommit, vilken måste jobbas ner. Det kan kräva extraordinära insatser i en extraordinär tid. Därefter Klas Eklunds förslag, som ju inte kan införas direkt. Då kanske med ökad hänsyn till hållbarhet, klimat och en beskattningsrätt inom EU. Dessa trender är starka i dag och har kanske ”mognat” inom några år.

Förslagen från Klas Eklund är i grunden eviga sanningar. Arbete och teknisk utveckling måste löna sig. Annars kommer fokus att vara på fördelning av kakan i stället för att få den att bli större.

Förslaget visar hur svårt det i dag är att förändra skatterna om dessa anses hänga så nära samman. Nyckeln till en förändring är sannolikt det som Klas Eklund själv skriver, ”jag skulle önska att medier och intressegrupper ser till helheten, att vi medborgare inte är bara villaägare, löntagare, pensionssparare, bilägare etc. utan att vi är allt på en och samma gång”.

FAR:s take? Att skatter ska vara internationellt konkurrenskraftiga och lätt tillämpbara. Den synen går igen i Klas Eklunds förslag. Min uppfattning är därför att förslaget är bra, men blir politiskt svårt att genomföra. Det kräver både stark vilja och styrka. Men det sade många inför förra skattereformen också.

Förslaget fungerar utmärkt som utgångspunkt för en vidare diskussion vilket också är syftet med rapporten. Det gäller att ha en konstruktiv ansats!

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn