2020-03-03
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Megatrender i Bryssel

[HANS PETER OM SKATT] ”Growth is a bad word in Brussels today”. Reflektionen var min efter en dag på Tax Day 2020. Den bekräftades av min kollega på Accountancy Europe. Men så var också temat för dagen ”We are all in this together”.

Det går trender i allt och frågorna skiftar snabbt. Efter finanskrisen var trenden ”a race to the bottom” inom bolags- och kapitalskatter på allas läppar. I dag är frågan en helt annan. ”Tax avoidance today is socially unacceptable!”

I Sverige står den utlovade skattereformen och stampar. Januariöverenskommelsen börjar rämna och samarbetspartierna vet inte hur de ska förhålla sig till de större frågorna. Perspektivet är snävare; hur många väljare blir vinnare och förlorare inför nästa val? Det enda lite större som rör sig är en utredning om förenklingar för egenföretagare. Dock i sig angeläget då utredningen berör över en miljon näringsidkare. Jag sitter med som expert.

I Bryssel driver professionella lobbyister ”nya” skattefrågor hårt. Företag och rådgivare står i fortsatt fokus. Med en mer global ekonomi och miljö styrs svenska skatter allt mer från Bryssel och av OECD. Vilka är megatrenderna internationellt och inom EU?

Följande stod på agendan när Accountancy Europe, revisionsbranschens organ i Bryssel, nyligen höll sin Tax Day 2020.

Tax Transparency. Alla, från regeringar till medborgare, vill veta vilka skatter bolagen betalar och att de betalar sina skatter. Särskilda modeller för skatteredovisningar växer fram, den tyngsta är GRI 207. Principen är alla kort på bordet. Skattepositioner och aktiviteter i skatteparadis liksom i bolag utan substans ska redovisas. Allt! Men företagen tillåts ”växa in” i sin policy.

Sustainability. Hållbar skatt utifrån ett affärsmässigt perspektiv var inte i fokus.

Fair tax. Civilsamhället har satt agendan i dagens skattedebatt! Oxfam och Tax Justice Network med stöd av FN har skickligt satt agendan efter olika läckor och med egna beräkningar om skatteundandragande. Sannolikt i dag grovt överskattade.

Cooperative compliance. Skattemyndigheter har börjat granska deklarationer utifrån bolagens ”frivilliga” skatterapporter som sedan ”riskbedöms”. Vilket bolag vill hamna i högsta riskkategorin? Det är samma sak som att beställa en revision från Skatteverket. ”Companies does not pay tax according to law today”. The rule of law får stå tillbaka för ett fair tax-tänk, vilket var uppfattningen vid mötet. Senast har Tyskland börjat köra hårt med företagen. I Sverige hade vi försöket med så kallad fördjupad dialog för några år sedan, men det ansågs strida mot skattebetalares rättigheter och lades ner.

Obligatorisk rapporteringsskyldighet för skattearrangemang. Vid en första snabb jämförelse kan Sverige komma att kräva in flest upplysningar. Direktivet från EU införs nu som lag i alla länder. Med olika tillämpning. Ger skatteverk underlag för revision av bolag.

En ny bolagsskatt på digitala tjänster i företag. Många länder kan inte förlika sig med att plattformsföretag inte betalar bolagsskatt i deras länder i dag. Andra vill ha en större del av kakan. OECD ska därför ta fram en one size fits all-modell, utan hänsyn till olika länders förutsättningar. G 20 har bestämt sig, så något lär komma.

Environmental taxes. Miljöskatterna ska bli fler och högre och måste samordnas för att ge avsedd effekt. Inte bara på koldioxid. Kring miljöskatter anses inte enighet krävas inom EU.

Den nationella vetorätten i skattefrågor inom EU. Allt fler anser att enstaka länder inte ska tillåtas sätta käppar i hjulet och påverka EU:s handlingskraft. Efter brexit ökar pressen på bland andra Sverige. Miljöskatter kan vara ett första steg.

Ökad komplexitet. I allt. Tillsammans upphöjt i kvadrat!

Hur påverkar då dessa trender skatterådgivare? Rådgivare får en än viktigare roll i företagen. Compliance är dagens skatterådgivning, det är här marknaden växer, enligt mångas uppfattning. ”Quite a change in just a few years”, konstaterade vi inom Accountancy Europe när vi dagen efter sammanfattade Tax Day 2020.

Citaten ovan är från Eelco van der Enden, ordförande i AE:s skattegrupp och mångårig partner på PwC Holland med 35 års erfarenhet av skattefrågor. De fångar väl dagens trender och hur långt utvecklingen mot hållbarhet och fair tax gått i Centraleuropa.

FAR:s syn? Förändringar av skatter för att förstärka företags konkurrenskraft bör vara långsiktigt hållbara och inte utgöra incitament till ageranden som inte är långsiktiga. Därför måste tillväxt finnas med när hållbarhet nu toppar agendan.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han skriver regelbundet om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?