2020-06-22
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Koncernbidragen going forward

Många företag hade när begränsningen aviserades gjort klart sina årsredovisningar för 2019 och där bokat upp koncernbidrag mellan bolag. Allt för att stärka bolagen. De kan nu andas ut och lämna in sin ansökan om slutligt stöd för korttidsarbete. Och samtidigt ansöka om stöd för fler perioder.

FAR har lagt ner oerhörd energi på att driva frågan i en bra dialog med bland andra Tillväxtverket, Företagarna och Svenskt Näringsliv.

Vissa frågeställningar kvarstår. Över 65 000 företag och över 500 000 anställda väntas korttidspermitteras under 2020. 100 miljarder beräknas betalas ut. Då bör kanske koncernbidrag tillåtas även för 2020?

FAR:s uppfattning är att koncernbidrag som huvudregel ska vara tillåtna i kombination med korttidsstöd. Stöd bör som exempel vara uttryckligen tillåtna om tillskott samtidigt erhålls så att företagets kapital inte minskar. Likaså bör tillskott till dotter medges.

Efter sommaren kommer tid för mer eftertanke kring stöden att finnas. Under våren har allt, vilket ska medges, trots allt gått föredömligt snabbt! Mer om detta kommer i nästa blogg.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?