2020-06-24
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Digitalt beslutsfattande – det nya normala?

De olika krisstöden har inneburit mer än en utmaning. Över en natt närmast stannade Sverige. Utan bandage och med öppna sår höll företag på att förblöda. Anställda riskerade att sägas upp en masse. Pengar behövde komma ut snabbt. Hur skulle beslut om stöd fattas?

Digitalt! Utan mänsklig handpåläggning.

Ersättning vid korttidsarbete, permitteringslöner, erhölls genom ett preliminärt beslut efter en ansökan online på Tillväxtverkets särskilda hemsida. Den grundläggande förutsättningen att företaget skulle ha allvarliga ekonomiska problem som var temporära intygades på heder och samvete av bolaget. Snabbt och smidigt utan hänvisningar till varken innebörden i detta grundläggande ekonomiska krav eller till innebörden i andra ”mjuka” villkor för stödet. Förarbeten och en gedigen juridisk analys av villkoren för stödet fanns i allt väsentligt. Den slutliga bedömningen skulle göras tre månader senare. Över 65 000 företag har hittills erhållit stöd. Helikopterpengar i praktiken?

Den 16 juni öppnade Tillväxtverket för ansökan om avstämning för slutligt stöd avseende mars månad. En sådan ska nu lämnas av 25 000 företag. Samtidigt erbjuds förlängt stöd. Ansökan är öppen två veckor. Görs ingen ansökan om avstämning ska stödet betalas tillbaka. Ett påminnelsemejl om detta sänds ut.

Vilket underlag behövs för att få det slutliga stödet godkänt?

Endast uppgifter som behandlas digitalt efterfrågas på hemsidan där ansökan görs. Det är uppgifter om:

  • Ordinarie arbetstid.
  • Arbetstid under korttidsarbete.
  • Ordinarie månadslön.
  • Månadslön under korttidsarbete.
  • Faktisk arbetstids- och löneminskning.

Utifrån detta räknas stödbeloppet ut. Instruktionsfilmer i olika delar ligger på YouTube. Att företaget uppfyller villkoren för stödet, inklusive de allvarliga ekonomiska problemen, intygas på heder och samvete. Hur dessa ska mätas nämns inte, och efterfrågas inte heller. Då måste sannolikt en människa göra bedömningen, alternativt måste mycket mer utvecklade dataprogram tas fram. Därtill måste företag förstå vad sådana underlag ska visa. De uppgifterna är sällan digitala.

För undertecknad är detta en ny typ av beslutsfattande. Villkor och förutsättningar för beslut är i praktiken reducerade till en hemsida och till filmer på YouTube. Sedan intygar företaget att förutsättningarna uppfylls, ”klick!” Klart!

Modellen reser många frågor kring ansvar med mera. 95 miljarder kronor väntas betalas ut innan resan är över.

Modellen med digital ansökan och digitalt beslut är densamma för den ansökan om omställningsstöd som öppnade efter midsommar. Men nu kompletterad med intyg från revisor om stödet överstiger visst belopp. I ansökan till Skatteverket ska företaget uppge följande.

  • Hur mycket nettoomsättningen minskat mellan två jämförelseperioder.
  • Vilka fasta kostnader företaget haft av de som regeringen godkänt.
  • Intyg krävs från revisor eller registrerat revisionsbolag att uppgifterna stämmer och att villkoren för stödet uppfylls.
  • Behörig firmatecknare skriver sedan under.

Mekanik. Revisorn intygar att omsättningsminskningen beror på corona-pandemin. Skatteverket kan senare granska att mekaniken är rätt. I detta fall av utbetalningar på knappt 40 miljarder för två månader. Mer om stödet förlängs.

Detta är inte är någon kritik mot modellerna. Endast en reflektion kring juridiken som de rymmer. Vad händer när den människan rationaliseras bort? Hur påverkar det krav på information, oklarheter kring ansökan och ansvar? Ett problem skulle lösas. Ett nytt sådant av hittills inte skådad omfattning.

Reflektionerna är även ett medskick till rådgivare som bistår företag i vid ansökningar av dessa coronastöd, att de förstår den fulla kontexten och den större bilden kring sina kunder.

Frågan är vilka avtryck modellerna ger going forward? A new normal även inom juridiken? För mig framstår beslutsfattandet i dessa stöd som en katalysator i en underliggande trend.

 

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?