2020-07-03
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Tänkbara EU-skatter?

Den sista bloggen denna tänkta Almedalsvecka handlar om allas vårt Europa. Sveriges företag är starkt beroende av utvecklingen inom EU. Coronapandemin har förstärkt den uppfattningen. Det finns en ny vilja och insikt om att nu blicka framåt, inte bakåt.

 I en delvis osäkrare omvärld blir Europa åter allt viktigare. Tysklands och norra Europas näringsliv har insett detta och tryckt på för omfattande stöd till länder efter coronapandemin. När marknader måste upprätthållas är det återigen Keynes tankar om sysselsättning och efterfrågan som går igen.

Men medaljen har en baksida. There is, som bekant, no free lunch.

EU:s beskattningsrätt har diskuterats under senare år. Så även sannolikt under årets Almedalsvecka. Det svenska EU-kontoret i Stockholm har alltid utmärkta seminarier. Frågan om en ny beskattningsrätt syresätts nu av finansieringen av EU:s omfattande stödpaket med anledning av coronapandemin. Avbetalningen på stödpaketet ska börja 2028. Då behövs pengar från annat håll än ökade avgifter från medlemsstaterna. Ett nytt initiativ från EU-kommissionen kallas ”Single Market Tax” (SMT).

Accountancy Europe, revisionsbranschens organisation i Bryssel, skriver i sitt senaste nyhetsbrev i juni att enligt EU-kommissionären för budgetfrågor, Johannes Hahn, så skulle en SMT kunna träffa omkring 70 000 företag med en omsättning över 750 miljoner euro. Skattesatsen skulle vara 0,2 procent på omsättningen. En sådan skatt skulle inbringa 10 miljarder euro. Frågan är konkret. Invändningar och varningar har dock redan rests. Höjd skatt på bolag hämmar Europas tillväxt.

I samma sammanhang drivs även frågan om den så kallade artikel 116 för att komma runt medlemsstaternas vetorätt i skattefrågor, så att beslut kan fattas med kvalificerad majoritet. Frågan är politiskt laddad och skulle ge de centrala länderna inom EU ökad makt. Åsikterna går också isär mellan partierna i Sverige.

Utan att se spöken, så kanske man kan se ett spontant ”paket” av EU-skatter framför sig.

  • SMT omsättningsskatt på 0,2 procent.
  • FTT, en skatt på finansiella transaktioner, en fråga som drivs av drygt tio länder. Minns att Sverige tidigare hade den så kallade valpskatten som gjorde att transaktioner på värdepapper i stället utfördes i London. Skatten slopades då. En erfarenhet att ta med sig.
  • EU-skatt på digitala tjänster. Om inte OECD kommer i mål med frågan om en särskild skatt på så kallade digitala tjänster, kanske på grund av USA:s motstånd, så har EU:s kommissionär för ekonomiska frågor, Paolo Gentiloni, bekräftat att EU kommer att driva frågan internt som en skatt till EU. Just nu söker OECD nå en global överenskommelse under 2020 i både frågan om en skatt på digitala tjänster och en minimiskatt på bolagsvinster. Bolagsvinster inom EU kan alltså komma att träffas av tre skatter framöver. Vanlig bolagsskatt, skatt på de digitala tjänster som bolag tillhandahåller och en SMT.
  • Koldioxidskatt på EU nivå. Miljöskatter är till sin natur ofta gränsöverskridande.

Vi är givetvis inte där än, men frågan om en eller flera EU-skatter bör följas. Får sedan någon in foten i dörrspringan så vet alla hur det kan sluta. Därför engagerar frågan lite extra.

Accountancy Europe bekräftar även att parlamentet nu enats om att sätta upp en egen skattekommitté med holländaren Paul Tang som ordförande. Det indikerar också att skattefrågan ökar i betydelse inom EU.

Med denna utblick mot Europa avslutar jag veckan. Vyn ut över havet från Almedalen påminner också om att Visby en gång var en handels- och hansastad. Vilken politik som medlemsländerna väljer för att ta sig genom coronapandemin är nationella frågor. Men en EU-skatt berör oss alla gemensamt.

Trevlig sommar!

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han skriver regelbundet om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?