2020-07-01
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Skattefrågorna i januariöverenskommelsen. Vad händer?

Januariöverenskommelsen, är det någon som alls minns den? Den gäller alltjämt, även om politiken tagit time-out under den akuta fasen av coronapandemin. Regeringen och samarbetspartierna C och L förankrar alltjämt sin politik i överenskommelsen och avser att så göra fram till riksdagsvalet om två år.

Förra året höll FAR Almedalens vassaste skatteseminarium. Dagens industri lyfte upp det i en huvudledare. Beskedet kom att det inte blir någon stor skattereform, snarare förändringar genom delreformer. Beskedet var klargörande för företag och rådgivare.

I dag var det tänkt att seminariet skulle följas upp med en lägesrapport, var står vi i de skattefrågor som januariöverenskommelsen nämner? Halva mandatperioden har gått.

Henrik von Sydow hade tackat ja till att moderera, Klas Eklund till att kommentera partiernas ekonomisk-politiska talespersoner. Det hade blivit kanon! Med de bästa råvarorna blir det alltid bra, även inom politiken.

Så vad har då hänt under året? Corona har gjort att allt ordinarie arbete satts på hold under våren för mer akuta frågor. Det enda riktigt substantiella är att värnskatten slopats. I övrigt ser det ut så här i de skattefrågor som januariavtalet uttryckligen adresserar.

En skattereform ska utredas. Nej, några direktiv till en sådan utredning har inte synts till, vilket är i linje med beskedet på förra årets skatteseminarium. Samtidigt har Klas Eklund fått ett uppdrag från ESO, som är ett självständigt utredningsorgan under finansdepartementet, att föreslå hur en skattereform kan tänkas se ut. Ett utkast till rapporten, som kommer i augusti, finns klart. Spännande! Samtidigt kom Finanspolitiska rådet, som också ligger under finansdepartementet, häromdagen med ett förslag till skattereform vad avser tjänst, kapital, fastigheter och moms. I bakgrunden finns också SNS:s, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, stora forskningsprojekt om olika skatter. Sammanlagt nio rapporter ska publiceras varav drygt hälften är klara. FAR är med och bidrar och lämnar synpunkter genom en referensgrupp.

Sammantaget bör genom dessa utredningar finnas tunga underlag på olika områden som tillsammans kan utgöra en skattereform. Om politiken vill och kan enas.

Förenklingar av fåmansföretagsreglerna. Utkast till direktiv lär ska finnas på finansdepartementet, men samarbetspartierna har inte kunnat enas om dem. Samtidigt finns olika färdiga förslag, som mer rymmer skatteskärpningar än förenklingar. Kan bli en förhandlingsfråga inför höstens budget.

Förenklade regler för enskild näringsverksamhet. Här har en utredning tillsatts och börjat arbeta under våren. Undertecknad är expert i utredningen. Ett delbetänkande med förenklingar av dagens regler kommer att lämnas i augusti. I nästa steg ska en så kallad schablonmetod föreslås som förenklar för personer verksamma inom den så kallade gig- och delningsekonomin. Här finns stor både förenklings- och sysselsättningspotential.

Grön skatteväxling om 15 miljarder. Arbetet har påbörjats i det lilla med en skatt på plastpåsar och kemikalier i olika varor. Sänkt inkomstskatt i vissa kommuner anses också vara en del i detta arbete liksom skatt på bilar och energi.

I övrigt har det varit mest mindre skattefrågor. Fokus har också flyttats mot skatter som delar av exitstrategier efter den akuta fasen av coronakrisen. Se mer om detta i den blogg som publicerades i måndags (29 juni).

Med två år fram till valet har politiken i praktiken ett år på sig att leverera enligt januariavtalet. Sedan börjar valrörelsen. Vad kan vi förvänta oss under denna tid? En egen spaning är följande.

  • Förenklingsutredningens förslag genomförs till del. Berör i vart fall cirka 800 000 enskilda näringsidkare.
  • Kanske någon ändring av 3:12-reglerna. Här finns färdiga förslag och debatten är redan hård. Berör omkring 400 000 ägare till fåmansföretag.
  • Marginella sänkningar av skatten på arbete för låg- och medelinkomsttagare liksom på pensioner.
  • Några ”gröna” skatteändringar.
  • Skatteändringar som främjar sysselsättning och efterfrågan post Corona. Här finns utrymme för överraskningar! När dessa kommer beror av när smittan lägger sig. Här kan vi sannolikt vänta oss de största förändringarna.
    En fortsatt sänkning av skattetrycket är än mindre sannolikt efter Corona. En omfattande statsskuld har byggts upp. Samtidigt behövs förstärkningar av organisationen kring välfärden. Att effektivisera och spara verkar svårt.

Skattefrågor som inte nämns i januariavtalet är internationella skattefrågor och frågor kring hållbarhet och skatter. Där kan vi komma att se förändringar, även det i Coronavirusets spår.

När det gäller avrapportering av läget i olika frågor i januariavtalet hade det sannolikt blivit ett ganska ljummet seminarium i år. När det gäller de stora frågorna inför valet, som automatiskt hade kommit upp i denna krets med politiker, kring delar i en skattereform, sänkt skatt på arbete och beskattning av kapital så hade det blivit ett levande och mycket engagerande seminarium. Väl så vasst som förra året! Skattefrågor fortsätter att intressera! Särskilt beskattningen av fåmansföretagare.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?