2020-07-02
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Möjligheter i en schablonskatt

Efter corona väntas arbetslösheten vara drygt10 procent. Kanske mer än 15 under kommande år. Hälften av dessa personer på grund av corona, men även många utrikes födda med låg självförsörjningsgrad och ofta lång väg in på arbetsmarknaden.

Vad göra?

Den frågan hade diskuterats i årets Almedalen. Frågan rymmer även skatt. Har FAR och jag lösningen? Nej, men vi kan bidra med vår erfarenhet till näringsliv och samhälle. Inom skatt är utgångspunkterna förenkling och konkurrensneutralitet.

Efter sommaren kommer Förenklingsutredningen för enskild näringsverksamhet att börja utreda och ta fram en metod för att schablonbeskatta näringsinkomster. Detta som ett frivilligt alternativ till dagens regler, vilka också föreslås förenklas. Måtte förslaget flyga!

Sverige har drygt 800 000 enskilda näringsidkare. De flesta förvisso inom jord, skog och fastighet. Jag vågar påstå att få klarar att deklarera själv. Jag gör det inte utan stora problem och en oacceptabel tidsinsats. För några år sedan hade jag Uber Sverige AB som kund. Det var i Almedalen för fyra-fem år sedan. Uber menade att deras förare var enskilda näringsidkare. Skatteverk och domstolar hade en annan syn. De var anställda. När mina barn ska sommarjobba erbjuds de så kallad självanställning, för att inte vara anställda. De förstår inget, men lär sig en del. Därtill får de betala för att jobba, som de ser det. När jag själv var student körde jag taxi som timanställd till sex olika åkare, ibland fler. Så var det då. Branschen var reglerad.

Det finns en oförlöst potential i detta. Schablonskatt!

Ny teknik möjliggör både att snabbt utföra tjänster av olika slag och dela nyttjande av tillgångar. Folk blir så kallade giggare och en delningsekonomi växer fram för att vi vill se en högre nyttjandegrad av våra tillgångar. En mer flexibel och hållbar ekonomi.

Att börja tala om anställd eller egen företagare, och bokföring och deklaration i det senare fallet, är direkt hämmande och medför en betydande kostnad. Därav utredningen. Undertecknad är med som expert.

Vad menas då med en schablonskatt? En rak skatt på inkomster upp till viss nivå.

Tänk som utgångspunkter följande:

  • Allt arbete måste bokas genom en app. Ägaren av appen tar sin provision direkt vid betalning, liksom Skatteverket tar sin skatt genom ett konto kopplat till appen. Tekniken och modellen finns redan i flera länder. Schablonbeskattning likaså.
  • Avdragsgilla kostnader beräknas enligt schablon, säg 10 procent, som dras av innan skatten betalas.
  • Skatter dras i klump, inkomstskatt, sociala avgifter och moms. Säg omkring 35 procent som exempel.
  • Bokföring och redovisning? Appen kan tankas ur och är dessutom kopplad direkt till Skatteverket.
  • Låter det för enkelt? Sannolikt kan modellen bara fungera upp till viss inkomstnivå, kanske 400 000 kronor. Inkomsten förtrycks på en deklarationsblankett och kan enkelt accepteras med ett ok. Denna alternativa och frivilliga modell bör med dagens teknik kunna samordnas med inkomst från dagens inkomst av näringsverksamhet och med skatten på löneinkomster.
  • Med ökad tydlighet och enkelhet följer ökad tillit.

Dessa frågor har hittills mest ansetts rymma problem som hade diskuterats i sammanhanget. Inte möjligheterna. Men frågorna går nu att lösa, om man vill. Med en växande statsskuld och en extrem arbetslöshet måste vi lösa frågor som rör absolut millimeterrättvisa i skattesystemet.

I stället kan det vara så att den största utmaningen i att tänka nytt ligger i gränsen mellan anställd och företagare. Varför inte låta modellen omfatta alla tjänster som utförs mot privatpersoner? Ta sedan fram en annan app som kan användas mot företag, utan avdrag för schablonkostnad och utan moms inräknad i skattesatsen.

Då kan det bli enklare att försörja sig själv, både som näringsidkare och anställd. Själv har jag alltid känt mig som företagare, både när jag sålt min kunskap (en investering på en halvmiljon i början på 1980-talet) och fått lön och när jag, min enskilda näringsverksamhet, eller mitt bolag skickat faktura. Ett huvud, tre system.

Detta hade varit ett aktuellt ämne i årets Almedalen. Med syfte att förenkla att sysselsätta. Jag vågar påstå att diskussionen för fyra-fem år sedan, då en skiss till ovan presenterades utan dagens tekniska lösningar, är grunden till årets diskussion. Däri ligger också Almedalens styrka. Nu gör tekniken att tankarna lättare kan tas vidare.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?