2020-04-02
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Skatter i Coronatider

[HANS PETER OM SKATT] Det mesta handlar om ekonomi just nu. Vid sidan av alla som vårdas och avlider till följd av covid-19. Det känns nästan futtigt att skriva om skatter och ekonomi. Men det är ett måste. Livet går vidare och det kommer en tid även efter detta virus. Yngre och friska har därför ett ansvar, i vårt fall, att hjälpa kunder med råd så att de tar sig igenom detta så bra som möjligt.

De rådgivare som i första hand kan göra nytta i detta läge, med möjligheter till olika stöd och lån, är givetvis revisorer och redovisningskonsulter. Olika underlag ska fram. Men även skatterådgivare. Skatter utgör en stor del av företags kostnader. Yrken inom revisions- och rådgivningsbranschen kan, efter en anmälan från FAR, klassas som samhällsviktiga och omfattas av rätten till barnomsorg om förskolor tvingas stänga på grund av Coronaepidemin. Det visar vikten av vårt arbete.

Vilka delar i krispaketen är det främst som aktualiserar insatser inom skatt? Det här är några nedslag i en rörlig materia.

Mest att göra finns i krispaket 3 som rymmer tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter till 10,21 procent under perioden 1 mars till 30 juni. Reglerna gäller för upp till 30 anställda och på löner upp till 25 000 kronor. Hur mycket spar detta? Väljer företag att permittera så ska arbetsgivaravgifter betalas på permitteringslöner. Möjlighet till uppskov med inbetalning av tre månaders preliminärskatt för anställda, arbetsgivaravgifter och moms har också införts. Hur ska företag agera? Vilka åtgärder ska utnyttjas? Den sammantagna effekten som åtgärderna kan ge får vägas mot andra åtgärder som uppsägning och fokus på möjliga nya verksamhetsgrenar. Disruptive innovation! Verksamheter, tillgångar och bolag kan också behöva överlåtas i dessa dagar. Vad gäller då? Frågor som kommer upp är beskattning av vinster och förluster, begränsningsregler för underskottsavdrag, avdragsregler för förluster på fordringar och värdet av uppskjutna skatter. Insatser inom moms behövs också. För att inte tala om företag som har bolag och anställda i andra länder. Hur påverkas den svenska modern och hur påverkas anställda?

I alla dessa frågor kan skatterådgivare med fördel arbeta tillsammans med revisorn eller redovisningskonsulten. Min egen erfarenhet är att en skatterådgivare och en revisor som jobbar tillsammans är guld värda för kunden. På större byråer finns fler kompetenser.

Gå igenom hela kundstocken, kanske tillsammans, för att se vad som kan och bör göras hos varje kund. Och vilka frågor som måste uppmärksammas. Var proaktiv!

När det gäller praktiska frågor som ansökningstider, blanketter och liknande så har Skatteverket samlat dessa på en särskild coronasida. Utmärkt! Information finns även i FAR:s coronabevakning på far.se. Glöm sedan inte att gå till lagtext och proposition. Nya krispaket bör följas noga.

Får ni inte svar på dessa sidor så har FAR en löpande veckovis dialog med Skatteverkets ledning kring olika praktiska frågor med anledning av de olika krispaketen. Vi har agerat när det gäller företrädaransvaret på uppskoven med anledning av Corona och att krav på återbetalningsförmåga inte ska behöva visas. Kom in med det som behöver lösas så adresserar vi frågorna! Verket har i sin tur givetvis en lina in till finansdepartementet för de frågor som är politiska. Nu arbetar alla tillsammans!

När det gäller skattefrågor som är mer politiska så arbetar FAR med Svenskt Näringsliv och Företagarna genom att framföra förslag och synpunkter till dem. Häromdagen gick vi tillsammans in med en skrivelse till finansutskottet för att säkerställa att koncernbidrag inte ses som aktieutdelning vid ansökan om permitteringslöneersättning. En annan fråga som lyfts är hur bolagsskatten för 2019 kan behållas i bolaget.

Kör hårt! Vi grejar detta!

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han skriver regelbundet om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?