2019-09-03
Hans Peter Larsson bloggar om skatt

Bankskatt till försvar – utifrån vilken princip?

Nu föreslås banker och finansiell sektor finansiera försvaret. Det ska ske genom en ny skatt på banker och finansiell sektor.

Så kallade specialdestinerade skatter är vi inte vana vid i Sverige, även om enstaka exempel finns såsom vägtullar m. m. Det strider mot svensk tradition att ”öronmärka” skatteintäkter för visst ändamål. Så ser inte statens budget ut.

En öronmärkning tangerar principen om så kallad optimal beskattning. Principen låter lätt förförisk. Men orden bedrar. Den innebär att skatt tas ut där påverkan på ekonomin är minst, där priselasticiteten är minst. So far so good. I den bok om Platt skatt som jag medförfattade under våren avfärdades dock en sådan grund för beskattning.

Med optimal beskattning är insulin den optimala skattebasen. Diabetikern dör sakta om hen inte regelbundet får sitt intag av insulin. Här sätter endast moralen en gräns, inte principen. Moralen tolkas genom politiken.

Skatter styr och påverkar. Principer, liksom ordning och reda i ett skattesystem är därför viktigt.

FAR:s medlemmar har i någon mån under senare år drabbats av samma tänk som vi nu ser kring bankskatten. Den slopade fyra – procentsregeln i 3:12-reglerna var uttryckligen riktad mot konsulter i större affärsverksamheter. Nästa fråga och grupp att träffas kan bli höjd 3:12 skatt för entreprenörer i stället för fortsatt sänkt skatt på arbete. Dessa exempel är inte ren optimal beskattning, men ligger snubblande nära. För inte vill vi väl ha färre konsulter och entreprenörer?

Teoretiska principer är viktiga för att kompassen ska peka rätt kurs. Annars är det lätt att gå vilse bakom nästa hörn.

FAR tar inte ställning till en bankskatt i sig. Däremot ser vi värdet av ordning och reda, förutsägbarhet och konkurrenskraft även inom beskattningen. När det gäller just en bankskatt är det inte säkert att de utländska exempel som finns har bäring på Sverige. Vidare måste, som alltid, en skatts incidens övervägas, det vill säga vem som är den egentliga bäraren av skatten?

Om en bankskatt i slutändan primärt blir en försvarsavgift som ska betalas av främst låntagare och pensionssparare, så säg det! En spade ska kallas vid en spade. Ordning och reda! Annars väntar vi bara på vem som ska tvingas ta notan nästa gång. Retoriken kring bankskatten är alarmerande.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han kommer regelbundet att skriva om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Prenumerera på nya inlägg