2019-10-01
Hans Peter Larsson bloggar om skatt

Finansministern: ”3:12-reglerna fungerar på ett orimligt sätt”

Jag var nere på SNS i förra veckan och lyssnade på Magdalena Andersson presentera budgeten. SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle drar alltid en väl kvalificerad åhörarskara. Många policy makers. FAR medverkar i och stöttar SNS stora skatteprojekt.

Magdalena Andersson framhöll den höga sysselsättningsgraden i Sverige men även att den internationella konjunkturen påverkar Sverige allt tydligare. Även den globala tillväxten mattas av. Detta tillsammans med ett citat från Mario Draghi om att finanspolitiken nu ersätter penningpolitiken inom Europa. Det går inte att sänka räntorna mer och obligationer, om än gröna, är inte helt oproblematiskt att ge ut.

Det är bakgrunden när finansministern blickar mot resten av mandatperioden.

Några besked om hennes syn på viktiga skattefrågor.

  • ”Jag hoppas att arbetet med en skattereform kommer igång i höst. Nu är budgeten förhandlad och vi träffas nästa vecka i frågan. En ny reform ska vara så enkel som möjlig, bygga på breda baser med få undantag och färre uppskov.”
  • ”Jag ser mycket stora behov av att ändra 3:12. Reglerna fungerar på ett orimligt sätt.” Hon beskrev det förslag som tidigare drogs tillbaka efter hot om misstroendeförklaring som ”modest”.
  • ”Sverige har låga kapitalskatter idag.”
  • ”Jag ser inget behov av ytterligare sänkningar av bolagsskatten. Något race to the bottom ska vi inte ha.”
  • När det gäller bankskatten kommer inte resolutionsavgiften att höjas. Skatten kommer inte att baseras på något tidigare förslag.

Några kommentarer
I rådande parlamentariska läge bör man se finansministern om en lobbyist för socialdemokratiska förslag. Att hon tycker en sak, behöver nu inte innebära att det blir så. Likafullt måste det hon säger tas på fullaste allvar. Politiken är idag mer oförutsägbar än på länge.

När det gäller en skattereform har vi tidigare fått besked om att en sådan sannolikt kommer att genomföras genom ett antal delreformer inom olika områden. Det är uppfattningen hos de flesta jag talar med.

Det mest anmärkningsvärda var beskrivningen av 3:12 som orimliga, ett starkt ord! Rimligen kommer det att bli mycket hårda förhandlingar med L och C i den frågan. Nu höjde finansministern insatsen. Den har också höjts genom att värnskatten inte finansierades i budgeten, även om departementet skrev att den är självfinansierande på sikt. En ny utredning om 3:12 i förenklande syfte landar sannolikt i sammantagna försämringar. Under resten av mandatperioden kommer ökad rådgivning kring 3:12 att efterfrågas. Frågan berör omkring 400 000 ägare till fåmansaktiebolag.

Själv fick jag frågan om tänkbart utfall senast under lunchen idag från två tidigare kollegor. Det är ingen idé att i detta läge allmänt spekulera kring förändringar. Den som inte vill se förändringar bör i detta skede tydligt göra sin röst hörd. Rådgivare bör analysera situationen utifrån kundens individuella förhållanden.

FAR:s uppfattning i frågan är att beskattningsregler för ägare till företag ska vara internationellt konkurrenskraftiga och främja tillväxt. Ägare ska behandlas lika vilket innebär att 4-procentsspärren bör slopas. Det kommer FAR att strida för.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han kommer regelbundet att skriva om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Prenumerera på nya inlägg