2019-05-24

Betänkandet ”Rapporteringspliktiga arrangemang” håller inte

Som jag tidigare bloggat om här så är kritiken massiv mot betänkandet ”Rapporteringspliktiga arrangemang”. Det har varit svårt att hitta röster som varit positiva, förutom Skatteverket självt. För en tid sedan publicerade dock en professor vid Stockholms universitet, Roger Persson Österman, en artikel i Dagens Industri, i vilken han uttalar sitt stöd för förslagen i betänkandet.

I debattartikeln förekommer egentligen inte några sakargument. I stället målar professorn upp en grovt felaktig ragnaröksbild av Sverige där branschen kan ”i det fördolda lämna råd om aggressiv skatteplanering” och att det är viktigt ”att få fram den i ljuset”, uppenbarligen till varje pris.

Förslaget i det närmaste slaktas i remisserna av ledande universitet och domstolar. På annat sätt kan man inte se det. Sällan eller aldrig har jag under 30 års verksamhet läst en så massiv och mångfacetterad kritik av ett lagförslag. I detta fall inte primärt från näringslivshåll. Sammanfattningsvis ses förslaget som otydligt, outrett och brister i grundläggande rättssäkerhet. Varken behov eller ökade skatteintäkter har heller visats.

Förslaget består av två delar. Uppgiftsskyldighet för dels gränsöverskridande transaktioner, som Sverige gentemot EU förbundit sig att införa, dels inhemska transaktioner. Det är den inhemska delen som avstyrks med emfas. Därtill behövs förtydliganden i lagen skriver bland andra Svea Hovrätt. Skattearrangemang? Vad är det? Vad är det som rådgivare och skattskyldiga ska anmäla till Skatteverket? Ingen vet! Den föreslagna lagen ger inget svar. Så kan vi inte lagstifta.

Professorn kritiserar FAR och indirekt undertecknad för att kämpa mot förslaget. Det stämmer. FAR anser att den inhemska delen inte bör införas. Skäl saknas och förslaget håller inte måttet. Till den gränsöverskridande delen har vi uttalat förståelse så länge inte Sverige går längre än EU-direktivet. Men detta måste införas utifrån svensk tradition att lagen ger tydlig ledning.

När det gäller det större perspektivet på frågan har FAR bland annat på Di debatt 4 november 2018 pekat på att ”Skatt är en hållbarhetsfråga” som innebär att företag bör ha och redovisa en fullt transparent skattepolicy. Vi har visat på best practice och fortsätter att göra det. Trenden inom skatterådgivning är nu mot ökad kontroll och redovisning att rätt skatt har betalats. I Sverige och i andra länder. Inte smart planering.

Debattartikelförfattarens inlägg ger således en direkt felaktig bild av både FAR:s arbete och dagens rådgivning.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han kommer regelbundet att skriva om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Prenumerera på nya inlägg