2019-07-05

Ny skattereform genomförs genom delreformer

Almedalens starkaste skatte line-up levererade två tydliga besked vid FAR:s stora skatteseminarium på onsdagen, "En hållbar skattereform i en värld som förändras allt snabbare – hur görs den?" Besked till nytta för FAR:s medlemmar.

Den höga skatten på arbete är den viktigaste frågan att ändra på i den skattereform som regeringen i januariöverenskommelsen har utlovat ska genomföras under mandatperioden. Skattereformen kommer att genomföras genom ett antal delreformer av skattesystemet. Det sade skatteutskottets ordförande Jörgen Hellman, (s), under seminariet. Ett nytt och klart besked.

Reformeringarna av de olika delarna i skattesystemet behöver inte ske genom offentliga utredningar av varje område utan kan ske genom samtal mellan regeringen, liberalerna och centern utifrån olika expertrapporter. Till dessa utredningar och samtal kommer moderaterna att bjudas in för att få bredd och hållbarhet i en reformering. Vi kommer att tacka ja om vi får en seriös inbjudan, sade moderaternas skattepolitiske talesperson Niklas Wykman. Johan Pehrson och Emil Källström representerade liberalerna respektive centern.

Seminariet modererades av Henrik von Sydow, tidigare ordförande i skatteutskottet och nu omvärldsstrateg på Carnegie. Först ut var ESO-utredaren och ekonomen Klas Eklund. Han menade att problemen i skattesystemet inte är lika stora nu som i slutet av 1980-talet. Då var systemet ruttet. Det är det inte idag. Han såg en övergång mot gröna skatter framför sig. Enkelhet och begriplighet är viktigt. Klas menade även att intäktssidan bör vara skalbar i en ny global miljö där nya skatter kan dyka upp, till exempel skatt på digitala tjänster. Uppgiften att idag föreslå en ny skattereform är svårare och mer utmanande än tidigare.

Om allt detta höll Karin Pilsäter, skatteutredare inom TCO med.

Dagens Industris ledarskribent Tobias Wikström pekade på att skattesystemet behöver ”skruvas” på ett antal områden. Till exempel gapet mellan skatt på arbete och kapital behöver minskas. Om detta höll alla politiker med.

Chefen för Skatteverkets storföretagskontor Anette Landén pekade på att ett nytt skattesystem måste fungera i en miljö där hanteringen av skatter och kontroller blir alltmer digital. Min bedömning är att det kan tolkas som mer enkla och tydliga regler med färre regler som lämnar utrymme för bedömningar.

Hur långt har man då kommit i dagsläget med en reformering? ”Det pågår en process om hur processen ska se ut”, svarade Emil Källström. Så har till exempel utkast till direktiv i någon form utväxlats innan sommaren. Förhoppningen är att partierna ska ha kommit överens om processen och arbetsordningen före årsskiftet.

Något besked kring 3:12, arv och gåva eller förmögenhet ville socialdemokraterna av naturliga skäl inte lämna. De korten vill man ha kvar till en förhandling mellan partierna. Sådan är politiken. Ingångsvärdena i dessa frågor är väl kända.

Sammantaget ett mycket bra seminarium, Almedalens intressantaste och vassaste, som förstärkte FAR:s position på skattekartan. En öppen och generös ton, politikerna emellan uppskattades av en stor och kunnig publik.

Avslutningsvis bjöd FAR in deltagarna till ett nytt skatteseminarium nästa år för att stämma av hur långt man då kommit. Så kommer vi att fortsätta!

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han kommer regelbundet att skriva om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Prenumerera på nya inlägg