2019-01-16

Tagga ner kraven på skatterådgivares informationsskyldighet!

Så kom den då till slut, Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare. Precis som befarat blev det en rysare. Utredaren kammarrättslagmannen Marie Jönssons förslag gör i praktiken FAR:s medlemmar och andra rådgivare till angivare och biträden till Skatteverket. Rakt av och inte bara i enstaka situationer! FAR kommer därför att arbeta för att förslaget inte införs.

Det var länge sedan ord som angivare användes i skattesammanhang. Men när ord som Quisling nu används i debatten så fort man inte delar en uppfattning har denna hårdnat. Beklagligt och jag tar avstånd från det språkbruket. Men likafullt förstår jag inte hur förslaget ska fungera i praktiken? Hur och när ska reglerna tillämpas? Det hade varit ett minimikrav att utredaren talat om detta!

Förslaget bygger på ett EU-direktiv om informationsskyldighet vid aggressiv internationell skatteplanering. Tänk Google, Starbucks, Irland och skatteparadis i Västindien! Eller double dips. Sådana regler är FAR inte emot. Sverige har därtill förbundit sig att införa dem i gränsöverskridande transaktioner. Men utredaren går längre och föreslår anmälningsskyldighet för även rent inhemska "skattearrangemang" som ger kunder skattefördelar. Vad är ett "arrangemang"? Arbetar med att i stället ge nackdelar? Någon?

Skälen till att FAR kommer att arbeta mot förslaget är främst två.

  • Det är oklart vad skattearrangemang är och vad som ska anmälas till Skatteverket.
  • Förslaget träffar en mycket vid krets av rådgivare, revisionsbyråer, advokatbyråer, skatterådgivningsbyråer, redovisnings- och bokföringsbyråer, banker, försäkringsbolag och företag där rådgivningen ges inom företaget eller koncernen och inte till externa kunder. Till vilken administrativ börda och kostnad? Den som inte följer de nya reglerna straffas genom sanktioner.

Reglerna behövs inte heller. Utredningen har inte visat på omfattningen av något problem. Skatteverket har bara okritiskt fått det man önskat. Frågan är om det inte närmast är frågan om ett kulansbetonat förslag. Med kulans avses regler som inte alltid är avsedda att tillämpas, utan att ge någon ett övertag och att skrämma andra. Sådana regler anses inte etiska inom juridiken då de leder till en ojämlikhet inför lagen. FAR:s medlemmar, revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter arbetar redan idag inom ramen för tydliga etiska regler i sitt värv. Den som inte numera har kompasskursen klar för sig åker ur, ner i gärdsgårdsserien. Genom att i debatten peka på skatt som en ny hållbarhetsfråga har FAR tydligt markerat sin uppfattning.

FAR:s tidigare ordförande Magnus Larsson, skatterådgivare och delägare på Deloitte, har suttit med som expert i utredningen tillsammans med företrädare för Svenskt Näringsliv, LRF och advokat Börje Leidhammar. De har skrivit ett kraftfullt särskilt yttrande mot förslaget. Experterna har även tydligt uttryckt sitt avståndstagande i en artikel på Dagens Industris debattsida den 16 januari. Läs debattartikeln på di.se.

Nästa steg är nu att förslaget sänds ut på remiss. FAR kommer att svara på denna och även driva kraftfull opinionsbildning mot utredningsförslaget.


Prenumerera på nya inlägg

Så behandlar vi dina personuppgifter