2019-02-07

EU Tax Insight February 2019

Jag var nere till Bryssel härom veckan. Behövde vidga mina perspektiv. Transparency är på allas läppar både inom EU och OECD. Accountancy Europe, FAR:s europeiska organisation för information och påverkan, informerade om "GRI Standards senaste initiativ Paving the way for Increased Tax Transparency". "A Consultation on the Draft Reporting Standard on Tax and Payments to Governments".

GRI, Global Reporting Initiative, är en global ideell organisation som tar fram rekommendationer inom hållbarhetsredovisning på olika områden. Nu har turen kommit till skatt. Internationellt har skatt på allvar seglat upp som en ny fråga på hållbarhetsagendan. Då är transparency universalmedlet. Olika intressenter trycker på för att få mer information från företagen. Mest aktiva är olika ideella organisationer.

GRI:s standards är frivilliga att tillämpa och omfattas i allmänhet inte av revisionsplikten i olika länder. Väl det då det kommer att medföra ökade interna kostnader att ta fram och sammanställa all efterfrågad information. Därtill ska denna kunna förstås av läsaren. För det krävs näst intill att denne själv är skatteexpert inom Transfer Pricing. Vi får se vad detta slutar men trenden är tydlig. Mer info! GRI vill gå längre än de Country by Country-rapporter som företagen nu ska lämna i olika länder. GRI vill även gå längre än The B Plan Initiative för en hållbar skattestrategi som FAR tidigare uppmärksammat på här i Sverige.

Själv kan jag känna att The B Plan Initiative räcker väl. De som efterfrågar mer information kommer att ha svårt att ta till sig den och riskerar att misstolka den. Därtill måste förståelse finnas för att viss information är känslig ur ett affärsmässigt perspektiv. Det är även Sveriges inställning när det gäller Country by Country-rapporterna. De nya hållbarhetsredovisningar som efterfrågas är dock viktiga för hela branschen att bevaka och följa. Kring dem finns även nya affärsmöjligheter vid sidan av revision. Både för skatterådgivare och revisorer. Det är en balansgång framåt även för svenska företag.

Jag träffade även Kreabs skatteexpert i Bryssel Danny O´Connell och hans kollega på Accountancy Europe Johan Barros. Kunnigt folk!

Vad händer just nu i övrigt inom skatt i Bryssel? Att det är lite lugnt under Brexit-processen är ett sken som bedrar. Senare i år är det val till parlamentet och många vill baxa igenom sina förslag innan dess.

Följande är några frågor

  • Transparens och hållbarhet. Som sagt på allas läppar och i alla sammanhang. BEPS-arbetet (Base Erosion and Profit Shifting) för att motverka aggressiv skatteplanering syresätter de ökande kraven på transparens. De multinationella företagen, särskilt de amerikanska, anses vara för offensiva. Men även i Sverige har diskussionen funnits i många år. Nu vill länder och intressenter helt veta vad som sker innan det sker.
  • Förslaget om en majoritetsregel på 75 procent av länderna för att fatta beslut om skattedirektiv. Towards a more efficient and democratic decision making in EU tax policy, presenterades den 15 januari. I dag krävs full konsensus bland medlemsländerna för att fatta beslut om skatter. Men för en ändring av majoritetsregeln krävs även då full konsensus… Varje medlemsland kan alltså blockera en ändring av majoritetsregeln. Inte ens på tio års sikt menade Danny. Samma är uppfattningen inom Accountancy Europe. Vi får se om EU kan pressa Sverige och andra länder, Irland, Malta och Cypern i dagsläget. De stora länderna har i vart fall ledsnat på att några få, ofta mindre länder, kan kasta grus i maskineriet. För Sverige är frågan viktig. Hur länge klarar vi att hålla emot? Med en majoritetsregel skulle vi idag haft en beskattning av digitala tjänster, finansiella tjänster och en gemensam bolagsskattebas. Uppfattningen om EU i sig skulle också lätt kunna svänga. Värt att notera är dock det sällskap i vilket Sverige ingår när man motsätter sig olika förslag. Hållbart?
  • Skatten på digitala tjänster. Här har EU gått in i väggen, just på grund av Sverige och flera andra länder motsatt sig förslaget. Nu har Frankrike, Österrike och Spanien därför beslutat att gå fram på nationell nivå. Man vill inte vänta in ett förslag från OECD som sedan ska processas i olika länder. Men det franska förslaget omfattar bara digital annonsering, inte försäljning av innehåll i databaser m.m. Även UK kommer att införa en nationell beskattning av digitala tjänster efter Brexit. 
  • Skatt på finansiella tjänster. Även här har de stora ledsnat på mindre länder som Luxembourg och Cypern vilka hittills stoppat förslaget. Tio länder gick därför samman med ett eget initiativ. Men inte heller dessa kunde enas om en gemensam bas för en skatt. Frankrike och Italien har därför gått vidare på egen hand. Spanien väntas följa efter under 2019. I Sverige har regeringen förklarat att uttaget av skatt på den finansiella sektorn ska ökas inom ramen för en skattereform. Vad som sker i Europa och vilka modeller som väljs beskattning av den finansiella sektorn, transaktioner eller en extra arbetsgivaravgift, kommer därför att påverka Sverige. Tiogruppen fortsätter sina gemensamma ansträngningar.
  • CCCTB, förslaget om en gemensam bolagsskattebas. Många drömmer alltjämt om en sådan. Men så länge EU har sin konsensusregel förblir tanken en utopi. Även här säger Sverige nej.

Även om det rör på sig i Bryssel så är takten långsam. Kanske väl det. Men det är genom de små stegen som de större förändringarna successivt sker. Jag ska därför framöver försöka skriva en EU-blogg per kvartal. EU påverkar även indirekt den skattereform som nu står för dörren i Sverige.

Prenumerera på nya inlägg

Så behandlar vi dina personuppgifter