2019-04-09

Tidens tecken berör även skatterådgivare

Social impact investments och hållbarhet skapar nya möjligheter för skatt. Nya marknader!

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, uppmärksammade nyligen OECDs Social Impact Investment Initiative. OECD har nu en särskild avdelning för investeringar som ger ett socialt avtryck. Trendsetters är family offices, förmögna familjeföretag och riskkapitalister på Sandhill Road i Silicon Valley. Här i Sverige är Stiftelsen Norrsken mest uppmärksammad. Leder utvecklingen gör en yngre generation entreprenörer och investerare.

Norrsken var nyligen tongivande på Impact Investment Summit i Åre. 100 framtidsföretag presenterade sina affärsidéer för att lämna sitt bidrag till en bättre värld.

Inom EU uppmärksammade innevarande halvårs ordförandeland Rumänien nyligen ”Corporate Governance as an Enabler for Sustainable Growth” på en konferens som samlade nästan 1000 deltagare. Skatt nämndes. Bakgrunden? 1987 utgjorde materiella tillgångar 84 procent av bolagens marknadsvärde. Av värdet i de största bolagen utgörs nu i stället av 83 procent av intangible assets av olika slag. Klart att det krävs hållbarhet för att bevara och öka dessa immateriella värden. Så även inom skatt. Har vår bransch hängt med här? Liksom revisorerna? VD för Accountancy Europé som talade på konferensen hade sin uppfattning klar. Nej!

Dessa trender attraherar en yngre crowd. Framtiden! Och de är globala.

Trenderna skapar nya uppgifter för skatterådgivare.

  • Nya företag och ägarstrukturer ska sättas upp. Olika ägares intressen ska samverka.
  • Det finns ofta tax incentives som kan användas där villkoren ska uppfyllas.
  • Inte sällan sker investeringar via stiftelser. Sådana ska sättas upp och kanske möta krav för skattebefrielse.
  • I andra fall ska investment vehicles sättas upp och investerarnas intressen synkas utan att lösningarna är översmarta. Viktiga avvägningar att arbeta med!

Så var glad för trenderna!

Så till hållbarheten. Impact och footprints måste kunna mätas för att attrahera fortsatta investeringar. Skatt är en hållbarhetsfråga. Det stadiet är passerat. Uppfattningen är etablerad. Denna nya investeringstrend sätter ökat fokus på full transparens, öppenhet och en juste skatteplicy. Sådana ska både tas fram och sedan granskas. Då är Auktoriserad Skatterådgivare FAR ett starkt varumärke.

Så var glad för trenderna! De utmanar och gör vårt jobb roligare. Likaså skapar de nya marknader för de som är – just det, trendnissar!

Prenumerera på nya inlägg

Så behandlar vi dina personuppgifter