Event

Skatterådgivarens roll och auktorisationens betydelse


Den 19 maj bjuder Framtidsgruppen inom FAR:s skattesektion in till digitalt webbinarium.

Representanter från FAR:s framtidsgrupp inleder med en kort introduktion om deras uppdrag och därefter kommer representanter från FAR:s strategigrupp att hålla en öppen paneldebatt där bland annat frågor om varför auktorisationen är viktig, skatterådgivarens roll i framtiden, typiska etiska dilemman för skatterådgivare och FAR:s roll i branschen kommer diskuteras.

Medverkande i paneldebatten

  • Magnus Larsson, Deloitte
  • Elisabeth Granhage, EY
  • Peter Lindstrand, PwC.
  • Hans Peter Larsson, FAR
  • Lars Högmo, moderator, Grant Thornton
  • Frida Karlsson, moderator, PwC

FAR:s skattesektions Framtidsgrupp består av representanter från de olika byråerna. En del i gruppens uppdrag är att stötta skattesektionens styrelse i bland annat frågor rörande auktorisationsprocessen med hopp om att fler kollegor ska bli auktoriserade skatterådgivare.

De senaste åren har FAR:s skattesektion arrangerat olika event för att sprida information om auktorisationen. Som ni alla vet är auktorisationen för skatterådgivare viktig för oss konsulter och vi i Framtidsgruppen finns tillgängliga hela morgonen för frågor och diskussion om detta.

När: 19 maj 2021 klockan 09.00-09.45.

Var: Online. Länk till föreläsningen skickas ut till samtliga anmälda i god tid innan föreläsningen.

O.s.a senast måndag 17 maj.

Online Seminarium Webbinarium
19 maj kl. 09:00 - 09:45 Plats

Online

Eventet är genomfört