Event

Så kommer du igång med RPA – del 2

Automatisering av rutinmässiga arbetsuppgifter är högaktuellt. RPA (Robotic Process Automation) är en av trenderna som kan förändra din verksamhet i grunden. Detta är den andra delen av två och lämpar sig väl för er som står i startgroparna eller ni som startat igång er RPA-satsning och vill komma vidare.

Passa på att lära dig mer om RPA och få idéer om hur det skulle kunna användas inom er verksamhet.

Managementkonsulterna Jakob Sandberg och Emil Werling från bots.se, båda med lång erfarenhet av organisationsutveckling, berättar mer om:

  • Hur kommer du igång med effektivt RPA-arbete? Vilka olika styrmodeller finns det och vilka är best practise?
  • Vilka metoder och verktyg är bra att använda i RPA-arbetet?
  • Hur säkerställer vi realisering av nyttor med våra digitala medarbetare?
  • Hur följer vi upp automatiseringen?

Frågorna kommer att adresseras genom konkreta exempel och case från våra RPA-projekt med praktiska tillämpningar.

 

Jakob Sandberg, Emil Werling

Jakob Sandberg och Emil Werling. Foto: bots&