Reko 2021 – genomgång av nyheterna

Webbinariet riktar sig till dig som utför redovisnings- och lönetjänster på en FAR-ansluten byrå. Välkommen!

Camilla Carlsson Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och Maria Manholm Auktoriserad Lönekonsult FAR och går igenom de väsentligaste uppdateringarna i Reko 2021, som du som auktoriserad redovisnings- eller lönekonsult bör känna till.

Reko 2021 innehåller en hel del uppdateringar, här följer det viktigaste:

  • Uppdragsnära rådgivning är en naturlig del vid utförande av redovisnings- och lönetjänster
  • Tydligare koppling till FAR:s yrkesetiska regler
  • Medlemsföretagets egna riktlinjer och rutiner mer i fokus
  • Fler exempel kopplade till lönetjänster.

När: Torsdag 8 oktober
Tid: 08.30–09.30
Plats: Online

Moderator: Pernilla Halling, kommunikationsstrateg FAR

Varmt välkommen med din anmälan!

Maria Manholm

Maria Manholm, Senior Manager Payroll Services Grant Thornton Foto: Grant Thornton

Camilla Carlsson

Camilla Carlsson. Foto: Lieselotte van der Meijs

Online Webbinarium
8 oktober kl. 08:30 - 09:30 Plats

Online

Eventet är genomfört
Nyhet

Reko 2021

430 kr
Reko är standarden för redovisnings- och lönetjänster. Syftet med standarden är att den bl.a. ska leda till hög kvalitet i det arbete som utförs av konsulterna, medföra hög kundnytta och skapa förutsättningar för en rapportering som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet och behov.