Event

Del 2: Bli en datadriven verksamhet och förstå lönsamheten på riktigt

I en alltmer föränderlig värld, med snabba skiften i konsumtionsmönster, där hög- och lågkonjunkturer avlöser varandra i allt snabbare takt och där en global ekonomi skapar nya affärsmöjligheter och konkurrenter blir det allt viktigare att förstå vilka produkter och kunder som verkligen driver ditt företags lönsamhet.

Det här är det andra webbinariet i en webbinarieserie FAR genomför i samarbete med Claesson & Partners.

I detta frukostswebbinarium diskuterar vi hur ditt företag kan öka sin lönsamhet och anpassningsförmåga genom en djupare förståelse för vilka delar av verksamheten som adderar eller minskar värdet i organisationen.

  • Hur vet du vilka av dina kunder och produkter som egentligen är lönsamma?
  • Vet du vad som verkligen driver kostnader i ditt företag?
  • Fattar ni era beslut på datadrivna grunder?
  • Hur fångar ni data och hur är synen på datakvalitet?

Föreläsare: Peo Olsson, partner, Claesson & Partners

Peo Olsson, partner på Claesson & Partners med 30 års erfarenhet från konsultbranschen med fokus på strategiutveckling, ekonomi- och verksamhetsstyrning samt organisations- och processutveckling i form av transformationsprojekt som t ex Shared Services och outsourcing. Tidigare har Peo varit ansvarig partner för konsultverksamheten på Andersen, BearingPoint och Deloitte. 

Webbinarieserie inom ekonomistyrning

Detta webbinarium är en del av FAR:s webbinarieserie tillsammans med Claesson & Partners, där vi guidar och ger konkreta tips på hur man kan behålla konkurrenskraften, öka lönsamheten och ändå sänka kostnaderna.

On Demand
17 februari kl. 08:30 - 09:30 Eventet är genomfört