Branschorganisation för redovisnings-konsulter, revisorer & rådgivare

LKAB prisas för bästa hållbarhetsredovisning

LKAB får FARs pris för bästa hållbarhetsredovisning. LKAB får priset för att företaget har presenterat sitt hållbarhetsarbete på ett föredömligt sätt och som en naturlig del av affärsstrategin. Totalt har juryn bedömt drygt 60 externt granskade hållbarhetsredovisningar.

– LKAB har i sin hållbarhetsredovisning beskrivit sin affärsmodell på ett väldigt tydligt sätt. Man har också visat hur styrelsen varit aktiv i hållbarhetsarbetet. Styrelsen har godkänt hållbarhetsredovisningen och den har skrivits under på samma sätt som årsredovisningen, vilket har varit viktigt i vår bedömning säger Åse Bäckström som leder FARs arbete med hållbarhetsfrågor.

I år delar FAR även ut ett 2:a pris som går till Svensk Exportkredit, SEK och ett 3:e pris till SCA. Vidare får SKF och Swedfund hedersomnämnanden.

Dan Brännström, generalsekreterare i FAR:
– Dagens sätt att leva och konsumera får allt större ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Globala trender visar att förutsättningarna för att fortsätta ”business as usual” är omöjliga på 15-20 års sikt. Det är därför hög tid att styrelser och ledningsgrupper engagerar sig och tar ansvar för att ta fram, införa och tydligt kommunicera hållbara affärsmodeller, mål och strategier, säger Dan Brännström.

FAR har delat ut pris för bästa hållbarhetsredovisning sedan 2006.

Korta fakta kring priset:
• Priset delas ut av FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare
• Bedömningen har gjorts utifrån tio kriterier som bygger på *GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning och god redovisningssed inom hållbarhetsområdet. Några av dessa är:
   - Styrelsens ansvar
   - Väsentlighet och involvering av intressenter
   - Balans, transparens och användarvänlighet
• Nästa gång priset delas ut är i juni 2015
• Juryns medlemmar: Åse Bäckström KPMG, Andreas Drugge, Deloitte, Charlotte Söderlund EY och Isabelle Jonasson, PwC.

*GRI: Global Reporting Initiative

Mer om priset och seminariet hittar du här >

Publicerad: 2014-06-03

Annonser

FAR | 08 506 112 00 | Box 6417 | 113 82 Stockholm | Besöksadress: Kungsbron 2 (Google Maps) | Kontakt
Copyright © FAR 2015. All rights reserved.