Branschorganisation för redovisnings-konsulter, revisorer & rådgivare

Nu finns ISRE 2400 på svenska

Den svenska översättningen av ISRE 2400, standard för översiktlig granskning av historiska finansiella rapporter, är nu klar.

Standarden ISRE 2400 ska tillämpas vid översiktlig granskning av till exempel årsredovisningar i företag som inte har vald revisor för räkenskapsperioder som slutar den 31 december 2013 eller senare.

ISRE 2400 ersätter SÖG 2400, som tidigare användes för översiktlig granskning av finansiella rapporter. Mot bakgrund av den fullständiga revisionsplikt för aktiebolag som tidigare gällde i Sverige har tillämpning av SÖG 2400 varit begränsad.

Med hänsyn till att cirka 150.000 aktiebolag har valt att inte ha revisor finns numera en potential att istället för revision erbjuda översiktlig granskning av årsredovisningen.

FARs policygrupp avslutade i april 2013 översättningen av ISRE 2400. Standarden publicerades på engelska av IFAC 2012.

Standarden för översiktlig granskning som utförs av företagets valda revisor, SÖG 2410, gäller som tidigare.

Du som är medlem kan logga in och ladda ner ISRE 2400 här >

 

Publicerad: 2013-06-03

Annonser

FAR | 08 506 112 00 | Box 6417 | 113 82 Stockholm | Besöksadress: Kungsbron 2 (Google Maps) | Kontakt
Copyright © FAR 2015. All rights reserved.