Branschorganisation för redovisnings-konsulter, revisorer & rådgivare

Integrerad rapportering - ett nytt sätt att kommunicera

Bo Lagerström, PwC, berättar om integrerad rapportering under Finforum 2013

Bo Lagerström, PwC, berättar om integrerad rapportering under Finforum 2013.

Vad betyder integrerad rapportering egentligen och varför ska man jobba med det? Det var temat på ett av seminarierna under Finforum.

Åse Bäckström, KPMG och Bo Lagerström, PwC stod för informationen kring integrerad rapportering och Mikael Hagström, Volvo gav en bild av vad det i praktiken handlar om.

I korthet kan man säga att integrerad rapportering handlar om att företagen i sin årsredovisning också rapporterar om sitt hållbarhetsarbete. Allt fler organisationer väljer integrerad rapportering istället för att skilja på sina års- och hållbarhetsredovisningar, det som kan beskrivas som icke-finansiell rapportering.

­– Kravet på ansvarsfullt företagande ökar hela tiden. Integrerad rapportering syftar till att ge en bättre bild av hur företaget faktiskt jobbar med frågor kring hållbar utveckling. Det är så klart viktigt att man jobbar med dessa frågor men lika viktigt är det att man också kommunicerar vad det är man faktiskt gör, sa Åse Bäckström.

I våras publicerade IIRC, det internationella rådet för integrerad rapportering, ett utkast till ett nytt ramverk för integrerad rapportering. Bo Lagerström förklarade vad ramverkets huvudbudskap egentligen handlade om:

– Årsredovisningarna har blivit allt mer omfattande och informationen i dem blir allt svårare att ta till sig. IIRCs ramverk syftar till att hjälpa till att göra den finansiella rapporteringen i kombination med den icke-finansiella rapporteringen begriplig. Man vill hjälpa till att skapa en struktur i rapporteringen som på ett bättre sätt kommunicerar vad man faktiskt gör. Vilken är företagets affärsmodell egentligen?, sa Bo Lagerström.

Integrerad rapportering handlar mycket om att man berättar hur man vill skapa värde över tid. IIRCs förslag till ramverk ska hjälpa företag att ge ett bredare perspektiv av sin verksamhet och vara ett stöd i hur man beskriver konsekvenserna av sitt handlande. Vilka bestående värden skapar vi för framtiden?

Volvo, som har varit ett av företagen i IIRCs pilotprojekt kring integrerad rapportering, representerades av Mikael Hagström. Han gav sina reflektioner kring hur det arbetet har varit.

– Det är inte lätt det här med integrerad rapportering, sa Mikael Hagström inledningsvis. Men jag kan konstatera att vi på Volvo är generellt positiva till det här sättet att arbeta och rapportera, fortsatte han.

Han tyckte också att förhållningssättet och intentionerna i integrerad rapportering är bra. Att man berättar om sina långsiktiga strategier och behöver bli mera transparenta är bara av godo. Han hade dock några reservationer kring ramverket som sådant:

– Det är för mycket detaljer i ramverket och för många ”ska”. Det finns en risk för att arbetet blir konsultdrivet och att man tappar fokus på frågorna.  

Text: Mats Rimér

Foto: Kristofer Hedlund

 Läs och ladda ner rapporten Integrated Reporting - nya sätt att kommunicera >

Publicerad: 2013-10-03

Annonser

FAR | 08 506 112 00 | Box 6417 | 113 82 Stockholm | Besöksadress: Kungsbron 2 (Google Maps) | Kontakt
Copyright © FAR 2015. All rights reserved.