Branschorganisation för redovisnings-konsulter, revisorer & rådgivare

Redovisningskonsult

En redovisningskonsult erbjuder marknaden olika slag av redovisningstjänster.
 
Varierande arbetsuppgifter och nära kundkontakt
Arbetsuppgifterna för en redovisningskonsult varierar - allt från att sköta den löpande bokföringen och löner till deklaration, årsredovisning och andra finansiella rapporter och utredningar. Man kan också sköta ett företags hela ekonomiadministration eller bli specialist inom ett visst område.

Att arbeta som redovisningskonsult innebär att man har nära kontakt med kunder inom olika branscher och med varierande storlek.

Ett yrke med nya möjligheter
Förändringar på redovisningsområdet, som ny normering t.ex. K2 och K3, ställer nya krav på företagens redovisning och rapportering. Framväxten av globala redovisningsstandarder, som IFRS, innebär också nya möjligheter för den som vill fördjupa sig i ett mer ”tekniskt svårt” område eller göra internationell karriär.

Andra förändringar, som avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag, bidrar också till nya affärsmöjligheter för framtidens redovisningskonsulter, som förväntas få en tydligare roll med stort ansvar i de företag som väljer bort revision.

Olika anställningsformer
En redovisningskonsult kan välja mellan att driva egen redovisningsbyrå eller ta en anställning på en revisions- eller redovisningsbyrå. Uppdragsgivarna finns i hela näringslivet, från små familjeföretag till stora internationella koncerner, vilket gör att arbetsdagarna för en redovisningskonsult kan variera mycket och vara fulla av nya utmaningar!

Ansvar
Även ett företag som outsourcar hela sin redovisning till en redovisningskonsult har fortfarande ansvaret för fullgörande av bokföringsskyldigheten. Redovisningskonsulten har dock ett rådgivaransvar.

Det som styr redovisningskonsultens arbete är i huvudsak bestämmelser i bokföringslagen, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens normgivning. Läs även nedan om Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Jämfört med revisorsyrket är arbetet som redovisningskonsult inte lika reglerat och omfattas inte av någon offentlig tillsyn.

Vad krävs för att bli auktoriserad redovisningskonsult?
För att bli auktoriserad redovisningskonsult krävs medlemskap i FAR eller Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. För invalsregler i FAR se vidare > 

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult är en trygghet för uppdragsgivaren. En auktoriserad redovisningskonsult tar ansvar för att utförda tjänster håller en hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i redovisningen. En uppdragsgivare ska alltid kunna förstå och lita på mottagarens rapporter.

Reko
I Sverige saknades det länge en samlad normgivning för god sed för redovisningstjänster. Under 2008 gav dåvarande FAR SRS därför ut en Standard för redovisningskonsulter som benämndes Reko. I oktober 2009 kom en ny version – Svensk standard för redovisningstjänster, Reko – som var resultatet av ett samarbete med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF.

I början av november 2012 fastställde FAR och SRF en omarbetad och vidareutvecklad version av Reko, och allt har samlats i en bok istället för som tidigare när standarden var uppdelad på tre böcker. Reko-boken utkom i slutet av november 2012 (själva standarden gäller från årsskiftet 2012/13). Det ska betonas att Reko inte är någon handbok i redovisning.

FAR | 08 506 112 00 | Box 6417 | 113 82 Stockholm | Besöksadress: Kungsbron 2 (Google Maps) | Kontakt
Copyright © FAR 2015. All rights reserved.